ca亚洲城 > 广东省ca亚洲城 > 惠州ca亚洲城
 1. 网站ca亚洲城
 2. ca亚洲城
 3. 固定电话
 4. 400电话
 5. 车牌靓号
 6. 号码回收
 7. 中期移动
 8. 红豆电信
 9. 靓号定制
 10. 本地动态
 11. 聚美商城
当前位置: 惠州手机号 > 移动资费
常用工具
 1. 号段查询
 2. 手机号码估价
 3. 区号查询
 4. 手机号码吉凶预测
 5. QQ吉凶测试
 6. 手机号码归属地查询
 7. QQ号码估价
 8. 车牌号吉凶测试
惠州移动资费

惠州移动资费

日期:2017年04月13日 来自: 访问量:5717
     惠州移动神州行畅听卡
    基本资费
    10元/月,享受彩铃功能、来电显示
    市话主叫
    省内:闲时(0:00-11:00)0.29元/分钟全包;
    忙时(11:00-24:00)0.49元/分钟全包;
    被叫
    免费
    长途
    省内:闲时(0:00-11:00)0.29元/分钟全包;
    忙时(11:00-24:00)0.49元/分钟全包;
    前加拨12593,闲时(0:00-11:00)0.19元/分钟全包;

    惠州移动3G流量卡
    基本资费
    9元/月
    市话主叫
    0.29元/分钟
    被叫
    接听免费
    长途
    0.29元/分钟
    漫游
    省内漫游:拨打0.39元/分钟,接听免费
    省外漫游:拨打0.39元/分钟,接听0.29元/分钟
    备注
    6元来电显示
    含100条短信
    100M国内上网流量、200M省内上网流量

    惠州移动全球通4G系列套餐
    基本资费
    58元/月
    市话主叫
    0.19元/分钟
    被叫
    免费
    长途
    0.19元/分钟
    漫游
    全国漫游:拨打0.19元/分钟 接听免费
惠州移动全球通4G系列套餐.jpg   
    惠州移动动感地带音乐卡
    基本资费
    19元/月
    市话主叫
    闲时(00:00—16:00)0.13元/分钟
    忙时(16:00—24:00)0.23元/分钟
    被叫
    免费
    长途
    0.29元/分钟
    漫游
    省内主叫0.39元/分钟
    省外主叫0.39元/分钟  接听0.29元/分钟;
    备注
    19元 (含5元彩铃功能费)含150条短信
    29元 (含5元彩铃功能费)含300条短信
    39元 (含5元彩铃功能费)含500条短信

    惠州移动动感地带新3G网聊
    基本资费
    22元/月
    市话主叫
    0.15元/分钟
    被叫
    接听免费
    长途
    0.29元/分钟
    漫游
    省内漫游:拨打0.39元/分钟,接听免费
    省外漫游:拨打0.39元/分钟,接听0.29元/分钟
    备注
    22元月租送2.5G流量200条信息
    每月送国内流量200M, 省内流量300M
    再送省内闲时流量2000M。(23:00-次日8:00)
关于网站|求购信息|帮助中心联系我们VIP服务通道惠州无人机回收维修
ca亚洲城